ID podaci

Poreski identifikacioni broj (PIB): 104780997
Maticni broj pravnog lica: 20219955
Firma (pun naziv):
Fortuna Market proizvodno i uslužno doo Aranđelovac
Firma (skraćeni naziv): Fortuna Market doo Aranđelovac
Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragan Jovanović
Podaci o sedištu: Aranđelovac
Opština:Aranđelovac
Mesto:Aranđelovac
Naziv ulice:Kneza Mihaila
Kućni broj (broj i slovo): bb (bez broja)
Broj telefona:+381 34 725 444
E-mail:office@fortunamarket.rs
Podaci o delatnosti, naziv firme šifra delatnosti:Fortuna Market doo. 47.11

Podaci o računu u banci, naziv banke, mesto, broj tekućeg računa: