HACCP sertifikacija

Analiza rizika (opasnosti) i kritične kontrolne tačke (u nastavku teksta HACCP engl. Hazard Analysis and Critical Control Points), je sistemski preventivni pristup bezbednosti hrane koji se odnosi ne samo na fizičke, hemijske i biološke opasnosti, već i na preventivni postupak, kojim proizvođač posmatra, vrši kontrolu, identifikuje i analizira izvesne kritične tačke u proizvodnji hrane, na kojima eventualno može doći do njihove kontaminacije.

Hrana se posmatra i ispituje na svim kritičnim kontrolnim tačakama, koje su unapred određene dokumentom (HACCP planom) proizvođača hrane sačinjenim u skladu sa principima HACCP-a, a ne samo na kraju proizvodnje (kako se radilo pre uvođenja HACCP-a), što obezbeđuje više mogućnosti za utvrđivanje kontaminacije pre nego što se isporuči na tržište i na taj način i veća zdravstvena bezbednost hrane.*

Fortuna Market d.o.o. je zvanično sertifikovan za HACCP sistem od 2011. godine, u skladu sa zahtevima Codex Alimentarius, CAC/RPC-1969. rev. 4-2003.

*Izvor: Vikipedija