FORTUNA FITNESS CENTAR

Termin “Fitness” je odomaćen u sveti u kod nas, a označava u užem smislu razvijanje fizičke sposobnosti (eng. Physical Fitness ili samo Fitness), a u širem smislu fizičkih priprema, odnosno čitav pokret rekreativnog vežbanja u cilju popravljanja nivoa fizičkih sposobnosti, u funkciji zdravlja, fizičkog izgleda, raspoloženja itd.

Treba pomenuti da se u svetu sve češće koristi “Wellness” koji je još opštiji pojam. On označava sveukupno ljudsko blagostanje kome treba težiti, a u čijem ostvarivanju rekreacija fizičkim vežbanjem ima veoma važnu ulogu.

U okviru fitness centra postoje organizovani grupni treninzi “Mix Aerobic” koje drži profesionalni instruktor fitnessa.